DANH MỤC
English

CBTT_Gia Hạn Thời Gian Tổ Chức ĐHĐCĐ 2020

Ngày đăng: 10/03/2020

Công ty Cổ Phần Đầu tư Thế Giới Di Động dự kiến tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên vào ngày 27/03/2020. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cổ đông nước ngoài có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển đến và về từ Việt Nam. Nhằm tôn trọng quyền tham dự và đối xử công bằng giữa các cổ đông trong và ngoài nước, song song với việc hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn tại Việt Nam từ ngày 06/03/2020 đến nay, HĐQT quyết định dời lịch họp ĐHĐCĐ với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức: trong vòng 30 ngày kể từ khi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Vui lòng tham khảo Nghị Quyết HĐQT ngày 10/3/2020 và Công Bố Thông Tin gửi UBCK Nhà Nước và Sở Giao Dịch Tp.HCM tại đây.

Trân trọng cảm ơn!

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM