MWG tăng 2 bậc, xếp thứ 8 trong top 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam