Ngay sau khi niêm yết trên sàn, Thế Giới Di Động hai lần liên tiếp lọt vào top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam