Dantri| Bách hóa Xanh nay đã trở thành “ông trùm” bán hàng tươi sống trong số các siêu thị nhỏ (đăng ngày 18/4/19)

Chỉ với hơn 400 siêu thị, mỗi ngày Bách hóa Xanh đã bán ra đến 200 tấn hàng tươi (Fresh), mỗi tháng là hơn 6.000 tấn. Bách hóa Xanh giờ đây đang đứng đầu về tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng sạch, tươi sống trong số các siêu thị nhỏ. Theo nghiên cứu mới…

Details

[NSKT] Bách hóa Xanh nay đã trở thành “ông trùm” bán hàng tươi sống trong số các siêu thị nhỏ (đăng 18/4/19)

Chỉ với hơn 400 siêu thị, mỗi ngày Bách hóa Xanh đã bán ra đến 200 tấn hàng tươi (Fresh), mỗi tháng là hơn 6.000 tấn. Bách hóa Xanh giờ đây đang đứng đầu về tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng sạch, tươi sống trong số các siêu thị nhỏ. Theo nghiên cứu mới…

Details