CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày đăng: 22/04/2016

MWG xin trân trọng thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 Tỷ lệ thực hiện:                               15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền:  5/5/2016 Ngày đăng ký cuối cùng:                  9/5/2016 Ngày thanh toán:                            19/5/2016 Vui lòng tải file tại đây co tuc 1 co tuc 2