DANH MỤC
English

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (HOSE)

Số lượng cổ phiếu niêm yết:

475.431.197

Số lượng cổ phiếu quỹ:

120.698

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

475.310.499

Ngày cập nhật

25/07/2021