DANH MỤC
English

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (HOSE)

Số lượng cổ phiếu niêm yết:

466.124.227

Số lượng cổ phiếu quỹ:

36.841

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

466.087.386

Ngày cập nhật

14/06/2021