DANH MỤC
English

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (HOSE)

Số lượng cổ phiếu niêm yết:

453.209.987

Số lượng cổ phiếu quỹ:

604.093

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

452.605.894

Ngày cập nhật

19/01/2021