CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish
THÔNG TIN NỔI BẬT

Báo cáo tóm tắt KQKD 8 tháng đầu năm 2022

Xem thông tin

Báo cáo tóm tắt KQKD 9 tháng đầu năm 2022

Dự kiến công bố ngày 31/10/2022

Công bố thông tin

Giải Trình Chênh Lệch Báo Cáo Tài Chính Soát Xét Bán Niên Năm 2022

Ngày đăng: 19/08/2022

Báo Cáo Tài Chính Riêng Soát Xét Bán Niên 2022

Ngày đăng: 19/08/2022

Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Soát Xét Bán Niên 2022

Ngày đăng: 19/08/2022

Thông Báo Mua Lại Cổ Phiếu Quỹ

Ngày đăng: 19/08/2022
Xem thêm

Báo cáo

Xem thêm

Cổ tức

Xem thêm

Tin tức mới nhất

Xem tất cả

Tổng quan doanh nghiệp

70.000+
Nhân viên
5.500+
Cửa hàng
trên toàn quốc
18
Năm hoạt động
122.958

Tỷ đồng

Doanh thu thuần
năm 2021
4.901

Tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế
năm 2021
gioi thieu background
gioi thieu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) là nền tảng bán lẻ đa ngành nghề số 1 Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận.
Với chiến lược omni-channel, Công ty vận hành mạng lưới hàng ngàn cửa hàng trên toàn quốc song song với việc tận dụng hiểu biết sâu rộng về khách hàng thông qua nền tảng dữ liệu lớn, năng lực chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ bán lẻ được xây dựng nội bộ và liên tục đổi mới công nghệ nhằm tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội và thống nhất ở mọi kênh cũng như nâng cao sự gắn kết của người tiêu dùng với các thương hiệu của MWG.

Các thương hiệu thuộc MWG:

Chúng tôi vừa cập nhật Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Website “mwg.vn” và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư (gọi chung là "Điều khoản sử dụng"). Sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này; nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web. Xin cảm ơn.