TGDĐ: Công ty duy nhất nhận giải thưởng Đại lý bán Lẻ Xuất Sắc toàn quốc năm 2017 của Dell VN