MWG lọt Top 5 nhà bán lẻ Châu Á – Thái Bình Dương, số 1 Việt Nam