CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Bách Hóa Xanh hoàn tất giao dịch phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư

Ngày đăng: 09/04/2024 Lượt xem: 2308

Tháng 4/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Bách Hóa Xanh (“Công ty Đầu tư BHX”) là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động MWG đã hoàn tất giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Tỷ lệ cổ phần chào bán là 5% (năm phần trăm) trên tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty Đầu tư BHX. Với tình hình dòng tiền tích cực và kết quả kinh doanh liên tục cải thiện của Bách Hóa Xanh, đặc biệt là mục tiêu Bách Hóa Xanh bắt đầu có lợi nhuận sau thuế ở cấp độ công ty từ năm 2024, Công ty Đầu tư BHX không có nhu cầu chào bán cổ phần tối đa lên tới 20% (hai mươi phần trăm) như kế hoạch ban đầu.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để tài trợ nhu cầu hoạt động và phát triển kinh doanh nói chung của Công ty Đầu tư BHX và Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (“Bách Hóa Xanh”) là công ty con của Công ty Đầu tư BHX.

Trong quá trình thực hiện giao dịch, JP Morgan là bên cố vấn tài chính cho Công ty Đầu tư BHX, nhiều nhà đầu tư tiềm năng (bao gồm những nhà đầu tài chính và nhà đầu tư chiến lược uy tín) đã tìm hiểu thông tin, gặp gỡ công ty, tham gia đấu thầu cạnh tranh, thực hiện quá trình soát xét doanh nghiệp và thương lượng để chào mua cổ phần. Công ty Đầu tư BHX với tư cách là Bên Chuyển Nhượng chào bán cổ phần đã quyết định chọn nhà đầu tư là Bên Nhận Chuyển Nhượng cổ phần dựa trên các tiêu chí sau:

(i) Là nhà đầu tư có uy tín và sẵn sàng thực hiện đầu tư vốn cổ phần thiểu số;

(ii) sẵn sàng chào mua cổ phần phổ thông mới (cổ phiếu sơ cấp) thông qua giao dịch vốn cổ phần trực tiếp với cấu  trúc giao dịch không phức tạp;

(iii) sẵn sàng đưa ra mức định giá phản ánh được những chuyển biến tích cực trong kết quả kinh doanh của Bách Hóa Xanh và tiềm năng dài hạn của Công ty Đầu tư BHX;

(iv) sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ Ban Lãnh đạo trong việc hiện thực hóa các kế hoạch phát triển dài hạn, không tham gia trực tiếp vào các hoạt động vận hành, không quản lý hay kiểm soát Công ty Đầu tư BHX và các công ty con dưới bất kỳ hình thức nào.