CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

MWG - Nhà Bán Lẻ Duy Nhất Trong Top 10 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam Năm 2023

Ngày đăng: 08/09/2023 Lượt xem: 1199

Sáng 31/8, Viện Chiến lược phát triển (VIDS), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Konrad - Adenauer - Stiftung Vietnam (KAS) công bố Báo cáo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500) trong giai đoạn 2021-2022. 


(Nguồn: Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư)


Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã chính thức ghi dấu tên mình trong top 10 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam theo Báo cáo Đánh Giá 500 Doanh Nghiệp Tư Nhân Lớn Nhất Việt Nam (VPE500) năm 2023. Thành tựu này là một minh chứng rõ ràng cho sự phát triển bền vững của MWG trong lĩnh vực bán lẻ tại thị trường Việt Nam.


Top 10 doanh nghiệp đứng đầu danh sách Báo cáo đánh giá 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VPE500)


VPE500 được xác định dựa trên ba tiêu chí: quy mô lao động, tổng tài sản và doanh thu gộp. Chỉ số sử dụng cho xếp hạng là trung bình cộng của thứ hạng theo ba tiêu chí trên. Theo Báo cáo năm 2023, tại thời điểm ngày 31/12/2021, Việt Nam có 694,2 nghìn doanh nghiệp tư nhân trong nước (VPE), chiếm 96,6% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; thu hút 58,1% số lao động, chiếm 59,3% tài sản và tạo ra 57,8% doanh thu thuần của khối doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp và nhóm VPE500


Báo cáo VPE500 là một trong những nguồn thông tin uy tín và đáng tin cậy về sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam. Sự vinh danh này là một bước quan trọng trong hành trình phát triển của MWG và chắc chắn sẽ là động viên lớn để công ty tiếp tục phấn đấu và đổi mới trong tương lai.