CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Thông tin không chính xác trên một số phương tiện truyền thông về giao dịch Bách Hóa Xanh.

Ngày đăng: 25/08/2022 Lượt xem: 899


Vào ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2022, một số trang thông tin nước ngoài và Việt Nam có đưa tin không chính xác về giao dịch phát hành riêng lẻ và định giá của chuỗi Bách Hóa Xanh.

Quý cổ đông quan tâm có thể cập nhật thông tin từ các phát ngôn chính thức của Công ty bằng cách theo dõi các bản tin và nội dung họp NĐT định kỳ hàng quý (có đính kèm audio) trên website mwg.vn.


Trong kỳ họp NĐT quý 2/2022 vào ngày 19/08/2022, công ty có chia sẻ thông tin đến quý cổ đông như sau "Chúng tôi đã chọn nhà tư vấn và đang làm việc chặt chẽ với nhà tư vấn để chuẩn bị tài liệu cần thiết.

Các thông tin cụ thể khác Công ty không chia sẻ vì lý do bảo mật. Công ty đang thực hiện các công việc theo đúng tiến độ và dự kiến thời gian hoàn tất giao dịch trong quý 1/2023." Trân trọng cảm ơn!