CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

Thông tin không chính xác về các khoản đầu tư ngắn hạn của MWG

Ngày đăng: 02/11/2022 Lượt xem: 2365


Kính gửi Quý Cổ đông,

Gần đây Công ty nhận được một số câu hỏi của quý Cổ đông liên quan đến các tin đồn và những trao đổi thông tin không chính xác trên mạng xã hội về các khoản đầu tư ngắn hạn của MWG. 

Trước hết, MWG luôn đề cao sự minh bạch và an toàn cho tài sản của Công ty và các Cổ đông. Bằng thông báo này, chúng tôi chính thức phản hồi đến quý Cổ đông như sau:

Trong Báo cáo Tài chính (BCTC) hợp nhất quý 3/2022 đã công bố ngày 28/10/2022, Công ty có khoản mục “Đầu tư Tài chính ngắn hạn” với giá trị 8.846 tỷ đồng bao gồm 7.235 tỷ đồng là các khoản tiền gửi tại các ngân hàng uy tín và không có vấn đề về thanh khoản, có thời hạn còn lại từ 1 - 6 tháng và 1.611 tỷ đồng là các khoản đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn.

Trong 1.611 tỷ trái phiếu ngắn hạn:

- 100% trái phiếu mà Công ty đầu tư đến hạn thanh toán trong 1 - 3 tháng tới, đây là những trái phiếu có tài sản đảm bảo và cam kết mua lại từ đơn vị bảo lãnh theo hợp đồng.

- Danh mục đầu tư đa dạng từ hơn 10 tổ chức phát hành. Trong đó, 80% không liên quan đến ngành bất động sản, đây là trái phiếu của các ngân hàng quốc doanh, doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tài chính, sản xuất, dịch vụ.

- 100% trái phiếu hoàn toàn KHÔNG có mối quan hệ nào với các doanh nghiệp/tập đoàn và các ngân hàng/công ty chứng khoán đang được điều tra hay nhắc đến gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến các sai phạm trong phát hành trái phiếu.

Công ty sẽ xử lý các hành vi tung tin đồn thất thiệt, xuyên tạc, bịa đặt gây thiệt hại cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!