CHUYÊN TRANG QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

engusEnglish

MWG vinh danh trong "Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn năm 2023" và “Doanh nghiệp tổ chức kì ĐHĐCĐ thường niên tốt nhất”

Ngày đăng: 21/12/2023 Lượt xem: 630

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (MWG) được vinh danh trong "Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất" (nhóm vốn hóa lớn) và “Doanh nghiệp tổ chức kì ĐHĐCĐ thường niên tốt nhất” tại Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết 2023 do HoSE tổ chức.

15/12/2023, sự kiện được tổ chức kết hợp với Hội nghị doanh nghiệp niêm yết thường niên năm 2023 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Ủy ban của Quốc hội, các vụ thuộc Bộ Tài Chính, lãnh đạo các Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cùng đại diện gần 300 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các định chế tài chính khác trên thị trường.

Hội đồng bình chọn cho biết điểm quản trị công ty của các doanh nghiệp cho thấy sự tiến bộ và ngày càng chú trọng thực hiện hoạt động quản trị tốt. Hiện nay, các doanh nghiệp có sự chênh lệch giữa mức độ đáp ứng các tiêu chí tuân thủ so với các tiêu chí mang tính chất thông lệ. Cụ thể, 66% doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí tuân thủ, gần 26% doanh nghiệp đáp ứng thông lệ.


Bên cạnh đó, kết quả đánh giá cho thấy mức độ đáp ứng tiêu chí tuân thủ dao động từ 62,9% - 72,3%, tùy vào từng nhóm vốn hóa (doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn thường tuân thủ pháp luật tốt hơn), các tiêu chí mang tính thông lệ được đáp ứng từ 21,1% - 42,1% (doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ có xu hướng ít đáp ứng thông lệ hơn).


Trong năm 2023, MWG vinh dự được ghi nhận trong "Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023", “Top 10 Thương Hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2023”, "Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam", “Top 10 Công Ty Bán lẻ Uy tín năm 2023”, “Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam năm 2023”, 2 năm liền nằm trong Top 50 Công Ty Phát Triển Bền Vững Nhất Việt Nam, Top 20 Công Ty Có Chỉ Số Phát Triển Bền Vững VNSI cao nhất Việt Nam Sự ghi nhận nêu trên là một sự khẳng định, ghi nhận từ phía cơ quan nhà nước và thị trường đối với mô hình quản trị doanh nghiệp của MWG khi đang ngày càng tiệm cận theo các tiêu chuẩn cao nhất, minh bạch hơn, hiện đại hơn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với việc thực hiện trách nhiệm xã hội, môi trường, cũng như cam kết hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Các tiêu chí đánh giá quản trị công ty được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật về quản trị công ty tại Việt Nam và thông lệ quản trị tốt dựa trên các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD, Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất của Việt Nam (VCGS), Bộ thẻ điểm quản trị công ty tại ASEAN.

Bộ tiêu chí đánh giá hạng mục quản trị công ty được xây dựng riêng dựa trên khung nguyên tắc quản trị công ty của OECD, tập trung xoay quanh 5 nguyên tắc gồm quyền cổ đông, đối xử công bằng với các cổ đông, công bố thông tin và minh bạch, trách nhiệm của hội đồng quản trị, phát triển bền vững và bền bỉ.

Năm nay, Tổ chức OECD đã bổ sung các quy tắc mới trong quản trị công ty, trong đó nhấn mạnh việc tích hợp 3 trụ cột ESG (môi trường, xã hội và quản trị). Đây được xem là bước đầu cho những yêu cầu mới về quản trị công ty trong bối cảnh Chính phủ thực hiện mạnh mẽ các cam kết về giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong 2 năm qua, sau Hội nghị COP26. Khía cạnh phát triển bền vững và bền bỉ (Sustainability and Resilience) là một nội dung quan trọng trong bộ Nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD vừa được ban hành trong năm 2023.